Forradalom vér nélkül

Szovjet páncélos a Várkerületen – 1956

Sopron 1956-2006

"…Ahol zsarnokság van, ott mindenki szem a láncban…" ­
foglalta össze egyetlen csodálatra méltó mondatban Illyés Gyula mindazt, amit diktatúráról, önkényről, elnyomás­ról tudni lehet, és elmondani érdemes.

Az 1950-es évek Magyarországán a társadalomra és az emberek magánéletére példátlan brutalitással rátelepedő politikai rendszer súlya nehezedett. 1956. október 23-án azonban varázslat történt. Ez a roppant fizikai és lelki terrort alkalmazó, kikezdhetetlennek látszó, zárt hatalmi gépezet néhány óra leforgása alatt összeomlott pár száz fegyvertelen egyetemista békés tüntetése alatt. A zsarnokság láncszemei szét gurultak, és új, erős kötelékké álltak össze néhány hétre és napra, olyan láncot teremtve, melyet az emberi szabadság és a történelem újrakezdésének eszméje fűzött egybe. Nemzeti önbecsülésünk legfimtosabb szimbólumai – március 15. és október 6., október 23 és november 4. állandó ellentétpárok. Egyik jelentőségét sem érezhetjük át a másik felidézése nélkül. Történelmi emlékezetünk dicsőséges napjai mellett a gyásznapok is nemzeti mitológiánk fontos részét jelentik. Ünnepé tettük a balsiker és a gyász megrendítő napjait is. Ezek a szabadságmártírium ünnepei, melyek attól válnak igazi örömnapokká, hogy felfedezzük bennük az áldozat értelmét. Ahogy Nagypéntek nélkül nincs feltámadás, a kényszerű és tragikus vereség nélkül sem érhet révbe a nemzet. Rákóczi legyőzetése után évtizedek óta nem látott szabadság köszöntött a magyar nemzetre. Az 1849-ben lefegyverzett ország a kiegyezéssel vívta ki az áhított győzelmet. 1956 kettős áldozattal és kétszeri feltámadással vált történelmünk és jelenkorunk fontos eseményévé. A gyász Rajk László sírjánál a forradalmat támasztotta fel. Október küzdelmei azonban csak két évtized múltán értek sikerré. A forradalom sírhalmai az 1989-es rendszerváltás emblémái lettek. A magyar társadalom akkor újra átélhette '56 katarzisát. A hagyomány mindazonáltal idővel töredezetté vált, a nemzeti emlékezet számára máig sem teljesen feldolgozott múltként őrződött meg. A kiállítás célja, hogy hozzásegítsen 1956 örökségének intellektuális és spirituális feldolgozásához.

Páncélos a Széchenyi téren - 1956

Páncélos a Széchenyi téren – 1956
Image

A szovjet emlékmű ledöntése