Közgyűjteményi nap

Dominkovits Péter és Dr. Tóth Imre

Sikeresnek és eredményesnek ítélte Dr. Tóth Imre a Soproni Múzeum igazgatója a közgyűjteményi napot zárófelszólalásában. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy a város és környékének múltját kutató kollégák megismerhették egymás munkáját. Láthattuk milyen szerteágazó témák között válogatnak a kutatók ill., milyen fantasztikus ismeretanyaggal gazdagítják környezetüket.

Külön öröm, hogy idősebb szakemberek mellett több fiatal is erősíti a helyi témákban jártas gárdát. Dominkovits Péter "Háború közelről: a Nyugat-Dunántúl 1605-ben" címmel felvázolt kutatási témája kiemelkedő és hasznos munkásságról tanúskodik. A fiatalok közül Kiss Melinda vázolt egy jövőbe mutató, a közönség irányába nyító múzeumképet. Kücsán József kutatásai bemutatásával bizonyította, hogy milyen jelentőséggel bír az elkövetkezőkben az adatbázisok alkalmazása, ugyanakkor mennyi lehetőséget biztosít számunkra az információtechnológia. A minden évben megrendezésre kerülő program gazdagította és láthatóan hasznosan szolgálta a tudományos közéletet.

Résztvevő előadók:

Szemerey Tamásné: A NYME Levéltára
Bircher Erzsébet:  Évfordulós tervek. 2007-ben lesz 50 éves a Központi Bányászati Múzeum
Orbánné Kalmár Judit – Robotka Csabáné:  Helytörténeti adatbázisok kialakítása a Széchenyi István Városi Könyvtárban
Gömöri János: A Soproni Múzeum régészeti gyűjteményében szervezett nemzetközi és országos programok
Gabrieli Gabriella: Egy régi tudományág új problémái: Régészet, vagy építőipari tevékenység
Nemes András: Épületrégészet, falkutatás – Fiatal tudományág a régészet, művészettörténet és építészet határmezsgyéjén
Kiss Melinda: Kultúrateremtés – kultúra közvetítés. Gondolatok egy győztes pályázat kapcsán
Németh Ildikó: Új kutatási segédlet – iskolatörténeti repertórium –  A Soproni Levéltárban Sopron város és vármegye tanintézeteinek iratai Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában 1707-1945
Schuller Balázs: „Levéltár” a múzeumban A KBM dokumentum-  adat- és fotótárának revíziója
Szemán Attila: Készül a magyarországi bányapénzek (1548-1850) katalógusa

Kutatási beszámolók:

Dominkovitsné Szakács Anita: Orvosok és gyógyszerészek végrendeletei a Soproni Levéltárban 1570-1778
Dominkovits Péter: Háború közelről: A Nyugat-Dunántúl 1605-ben
Kelemen István: Jobbágyi végrendelkezés Sopron vármegyében a 18. század elejétől 1848-ig
Kücsán József: Sopron gazdasága és társadalma a 19. század elején
Csiszár Attila: Ácsolt gabonatároló ládák (hombárok) a Rábaközben
Varga Imréné: Adományok és adományozók az evangélikus egyházban a 19-20. században
Krisch András: Fajtaváltás a soproni borvidéken a filoxéra járványt követő évtizedekben
Tóth Imre: Diplomácia és regionalizmus. A 20. századi osztrák-magyar illetve burgenlandi- nyugatmagyarországi kapcsolatok kutatástörténete és kutatási terve
Turbuly Éva: Takáts Endre, a soproni levéltáros