A várhelyi történelmi emlékpark felújítása

Fotó: Gömöri János

A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. által nyert pályázati keretből megkezdődött a soproni Várhely (Burgstall) vaskori földváránál és halomsírjainál a Történelmi Emlékpart kialakítása. A munkák még 2006. őszén kezdődtek az 1970-es évek nagyobb régészeti kutatóárkainak betúrásával. Így a földvár főbejáratánál az eredeti 2600 éves sánc újra az ásatás előtti állapotban látható, egyben előkészítve a védmű egy szakaszának, a fa mellvédnek a rekonstrukciós bemutatására.  A Scarbantia Régészeti Park által szerkesztett négy nagy információs tábla május elseje után kerül kihelyezésre.

Megújult az 1970-es évek ásatásai után más formában bemutatott 131. számú halomsír is. Ebben a gazdag mellékletekkel ellátott női sírban +Dr. Patek Erzsébet, (MTA Régészeti Intézete) négy nagy tárolóedényt, talpas tálakat, tányérokat, csészéket, agyagból formázott tűzikutyát (holdidolt) és vasékszereket tárt fel a hamvak mellett,

A Soproni Múzeum Régészeti Gyűjteményében őrzött eredeti cserépedényekről Budapesten a Kresz Mária Kerámiaművészeti Alapítvány munkatársa, Rónai Ágnes készített másolatokat.

A halomsír-kiállításba kihelyezendő korai vaskori, Hallstatt-kori edények másolatai még a budapesti műhelyben láthatók az egyik képen. A másik felvétel a várhelyi 131. számú halomsírt mutatja.

 Várhely (Burgstall)    A halomsír leletei