Sorsfordító győzelem 907

A Scarbantia Társaság és a Soproni Múzeum szervezésében szeptember 20-án 18 órakor Dr. Veszprémy László, ezredes, hadtörténész tart előadást a 907. évi sorsfordító pozsonyi csatáról. (Az előadó „Pozsonyi csata 907” c. cikke a História 2007/5-6. számában jelent meg).
907. júliusában Gyermek Lajos német király serege, az egyesült bajor haderő, Luitpold őrgróf vezetésével a Pannóniában 900 után berendezkedő magyar törzsszövetség ellen támadt. Miután 904-ben a Fischa folyónál a bajorok egy vendégség alkalmával, csellel meggyilkolták az egyik magyar fejedelmet, Kusánt (Kurszánt, aki feltehetően a kende méltóságot viselte), 907-ben alkalmasnak találták a helyzetet arra, hogy visszaállítsák fennhatóságukat a Nagy Károly korától (cca. 800 óta) bajor uralom alatt álló Ostmark területe fölött. A pozsonyi csata – magyar szempontból – lényegében a honfoglalást lezáró győztes összecsapásnak, honvédő harcnak tekinthető. Feltételezik, hogy a 907-ben elhunyt Árpád nagyfejedelem, esetleg ebben a csatában sebesült meg.

A fiatal gnadendorfi harcos (Alsó-Ausztria) magányos sírjától eltekintve az eddig ismert legnyugatibb honfoglalás kori temető a szakonyi, amelynek sírleletei a Soproni Múzeum állandó régészeti kiállításán láthatók. A szakonyi 10. századi leleteket bemutató vitrinben állítottuk ki a koponyáján kardvágás nyomát viselő férfinak az íjmaradványait, hét darab nyílcsúcsát, lovának ezüstveretes kantárját. A csatában szerzett seb már begyógyult, amikor az ötvenes éveiben elhunyt harcost a szakonyi sírba helyezték. Feltételezhető, hogy ez a férfi részt vett a pozsonyi csatában. (A sírt 1958-ban feltárta Nováki Gyula, a kiállítást 1997-ben rendezte Gömöri János).

A győztes pozsonyi csata után mintegy fél évszázadig, (a Lech mezei csatáig, 955) az Enns folyó, a régi avar-bajor határfolyó volt a magyar törzsszövetség külső gyepűhatára, ami mutatja a csata sorsfordító jelentőségét.

Az előadáshoz kapcsolódva bemutatkozik a harkai Kurszán Kende hagyományőrző lovascsapat. Bevezetőt mond: Dr. Tóth Imre, múzeumigazgató.

Szeptember 22-én a Scarbantia Társaság tanulmányi kirándulást szervez Hainburgba a „Schicksalsjahr 907” c., a pozsonyi csatáról, a Kulturfabrik Hainburg kiállítócsarnokában rendezett kiállítás megtekintésére. A kiállítás Alsó-Ausztria 9-10. századi történetét a korabeli krónikák kiállított és értelmezett színes lapjai és a régészeti leletek segítségével mutatja be, elsősorban a frank-bajor- avar-szláv-, majd a bajor-magyar kapcsolatok tükrében. A hainburgi tárlat összeállításában részt vett a soproni előadásra felkért hadtörténész, Dr. Veszprémy László is. A tanulmányi kiránduláson a Carnuntum Régészeti Parkot is megtekintjük.