Csiszár Attila

Csiszár Attila

 

 Csiszár Attila
néprajzos muzeológus

 Beosztás:  néprajzos muzeológus
 Iroda:  9400 Sopron,
 Telefon/Fax:  70-554-0701
 Honlap:  –
 E-mail: csiszati2@gmail.com
 Letöltés: Életrajz-publikációk
 Szakmai önéletrajz:

Tanulmányok:
1993-1999. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, néprajz szak. Szakdolgozat: „Egy kisalföldi építőközpont és céhes hagyományai” címmel, államvizsga 2000-ben.

Munkahelyek:
1992 és 2000 között a kapuvári Rábaközi Múzeumban gyűjteménykezelő, majd 2000-től 2005-ig néprajzos muzeológus. 2006-tól néprajzos muzeológus a Soproni Múzeumban. A munkahely címe: Soproni Múzeum, 9400 Sopron, Fő tér 8.; Levélcím: 9401 Sopron, Postafiók: 68.; Telefon: 06-99/510 100

Nyelvismeret:
Német „B2” típusú középfokú állami nyelvvizsga

Muzeológusi munka:
1992-től a kapuvári Rábaközi Múzeum néprajzi gyűjteményének kezelőjeként, 2000-től pedig néprajzos muzeológusként a tárgyi és adattári anyagnak a volt kapuvári járás területéről történő gyarapítása, raktározási, nyilvántartási és revíziós teendőinek ellátása.
2006. január 1-től a Soproni Múzeum néprajzi gyűjteményének felelős kezelőjeként a gyűjtemény tárgyi és adattári anyagának a volt soproni járás területéről történő gyarapítása, raktározási, nyilvántartási és revíziós munkáinak vitele és irányítása, az állandó kiállítások és a bennük folyó konzerválási, restaurálási munkák felügyelete.

Fontosabb kiállítások:
2001–2002: „Az emberi élet fordulói” (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából. Mosonmagyaróváron, Győrben és Sopronban, társrendezőként.)
2003–2004: „A tisztaság dicsérete” (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, előbb Mosonmagyaróváron, majd pedig Sopronban, Győrben és Csornán társrendezőként.)
2004–2005: „Határ – esetek” (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron, a Vas és a Zala megyei múzeumok anyagából, munkatársként.)
2005–2007: „Gyermekvilág Anno” (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, előbb Mosonmagyaróváron, majd pedig Sopronban és Győrben, társrendezőként.)
2008–2009: „Nagycell és Kiscell” Zarándoklatok emlékei Burgenlandból, Győr-Moson-Sopron- és Vas megyéből. (Időszaki kiállítás Győrben és Sopronban, társrendezőként.)

Fontosabb előadások:
1996: „Egy fogadalmi ünnep. Páduai Szent Antal tisztelete Kapuváron.” A szenttisztelet történeti rétegei és formái Európában és Magyarországon címmel megrendezett tudományos konferencia, Szeged.
2001: „Az osli Mária-kegyszobor ábrázolásai.” Szent-kép-kultusz címmel megrendezett tudományos konferencia, Győr.
2006: „Ácsolt gabonatároló ládák (hombárok) a Rábaközben.” A Tudomány Napja alkalmából megrendezett Közgyűjteményi Nap, Sopron.
2007: „Viasz fogadalmi tárgyak (offerek) a Rábaközi Muzeális Gyűjteményben.” A Tudomány Napja alkalmából megrendezett Közgyűjteményi Nap, Sopron.
2009: „Házioltárok, öltöztetett Mária-szobrok a Rábaközben.” Öltöztetett, hordozott ábrázolások, szakrális textilek és viseletek. Együtt élő népek szakrális szokásai Közép-Európában címmel megrendezett tudományos konferencia, Balassagyarmat.

 Publikációs jegyzék:

Önálló publikációk:
Garta. Egy kisalföldi építőközpont és céhes hagyományai. Kapuvár, 2001
Hövej. Fejezetek a falu történetéből és néprajzából. Hövej, 2004
Fejezetek Edve történetéből és néprajzából. Edve, 2005
„Ha visszanézek…“ Képek Garta 20. század eleji népéletéből. (Szakács István kéziratai alapján szerekesztette és bevezetővel ellátta Csiszár Attila) Kapuvár, 2009
Tanulmányok, közlemények:
Folyóiratokban, évkönyvekben, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok, közlemények:
Egy kapuvári nagygazda család építkezése 1928-ban. Arrabona 36. (1998) 255–262. p. Győr
Egy kisalföldi kőművesközpont és céhes hagyományai. Kőművesek és cserepezők a Sopron megyei Gartán. Ethnographia CIX.   (1998) 47–70  (1998) 47–70    (1998) 47–70  (1998) 47–70 . p.
Páduai Szent Antal tisztelete Kapuváron. Arrabona 37. (1999) 257–264. p. Győr
„Az alföldre lakni menőkről ” Sopron megyei telepesek a Bánságban. Soproni Szemle 54. (2000) 269–275. p.
Malmok a Kis-Rábán. Arrabona 40. (2002) 283–306. p. Győr
A kapuvári festett bútor. Arrabona 41. (2003) 145–160. p. Győr
A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Kapuváron (1767). Soproni Szemle 58. (2004) 276–280. p.
Az osli Mária-kegyszobor ábrázolásai. Arrabona 42/1. (2004) 21–31. p. Győr
Ácsolt gabonatároló ládák (hombárok) a Rábaközben. Arrabona 45/1. (2007) 149–172. p. Győr
Halotti szokások Kapuváron és Gartán a 20. század első felében. Soproni Szemle 61. (2007) 360–373. p.
Viasz fogadalmi tárgyak (offerek) a Rábaközi Muzeális Gyűjteményben. Arrabona 46/2. (2008) 223–235. p. Győr
Újabb adatok a kapuvári temetők történetéhez. Soproni Szemle 63. (2009) 56–63. p.
„Gyermekkori mulatságok.“ Gyermekvilág Komáromban a 19. század közepén. Acta Ethnologica Danubiana 10–11. Az Etnológiai Központ Évkönyve. Ročenka Vỳskumného centra európskej etnológie. Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Etnologie 2008–2009. Forum Institute (2009) 189–200. p. Komárom–Somorja

Tudományos ismeretterjesztő munkák:
„Csináltattam piros bársonyból…” 17–19. századi források az osli Mária-kegyszobor öltöztetéséről. Rábaköz honismereti évkönyv 1998. 49–56. p. Csorna–Kapuvár, 1999
Fejezetek Babót néprajzából. In: SZABÓ István–CSISZÁR Attila: Babót. Fejezetek egy rábaközi falu történetéből és néprajzából. 41–90. p. Babót, 2002