Kücsán József

Kücsán József

 

 Kücsán József
néprajzos muzeológus

 Beosztás:  néprajzos muzeológus, gyűjteményi osztályvezető
 Iroda:  9400 Sopron,
 Telefon/Fax:  99-510-101 / 99-311-327
 Honlap:  –
 E-mail: kucsan.jozsef@gymsmuzeum.hu
 Letöltés: Életrajz-publikáció
 Szakmai önéletrajz:

Tanulmányok:
Debrecenben, 1971–1976 Kossuth Lajos Tudományegyetem, BTK, történelem – néprajz szakon. Szakmai gyakorlatok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 1973-1974-ben. Gyakorlóév 1975–1976-ban a Soproni (akkor Liszt Ferenc) Múzeumban. Szakdolgozat: “A Mezőföld déli részének népi építészete” címmel, államvizsga 1976-ban.
Munkahely:
Soproni Múzeum, 1975. szeptember 1-től néprajzos segédmuzeológus, majd 1977. augusztus 24-től máig néprajzos muzeológus. A munkahely címe: Soproni Múzeum, 9401 Sopron, Fő tér 8. Pf. 68.; Tel.: 99/ 510-101
Pályázatok segítségével folytatott kutatások:
1987–1989 között a MTA Néprajzi Kutatóintézetének “Életmódkutatás” összefoglaló cím alatti OTKA programjában, a soproni külvárosok építészeti vizsgálatának munkái.
1992–1994 között megyei pályázat keretében a soproni külvárosok építészeti topográfiájának részmunkái.
1995-től a 19. század elejének soproni gazdasági és társadalomnéprajza.
Muzeológusi munka:
1975-től folyamatosan a Soproni Múzeum néprajzi gyűjteményének felelős kezelőjeként a tárgyi és adattári anyag soproni járás területéről történő gyarapítása, raktározási, nyilvántartási és revíziós munkáinak vitele és irányítása, az állandó kiállítások és a bennük folyó konzerválási, restaurálási munkák felügyelete.
A fontosabb állandó és időszaki kiállítások:
1977–1978:  “Pékház”, Sopron, Bécsi u. 5. (Az állandó kiállítás II. üteme, a 19-20. szd. fordulójának lakásrekonstrukciója, társrendezőként.)
1978:  “Kékfestők és mézeskalácsosok” (Szófia, kiállítás a Magyar Kultúra Házában, társrendezőként.)
1979:  “Kékfestők és mézeskalácsosok” (Wroclawban és Varsóban két kiállítás a helyi múzeumban, ill. a Magyar Kultúra Házában, társrendezőként.)
1980:  “A Sopron megyei németek népművészete” (Időszaki kiállítás a Német Nemzetiségi Szövetség soproni konferenciájához kapcsolódóan.)
1982:  “Fertőszéplaki Falumúzeum”, Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 31-39. (Állandó kiállítás öt porta négy házának hat lakásában és a hozzájuk tartozó gazdasági épületekben, a Fertő vidék magyar falvainak 1850–1960 közötti népi építészetéről, a lakáskultúra változásáról, a vidék gazdálkodásáról.)
1983–1984:  “Céhes kézműipar”  (Két időszaki kiállítás a kismartoni Tartományi Múzeumban, majd következő évben a győri Xántus János Múzeumban, a Győr-Sopron megyei múzeumok és a Burgenländisches Landesmuseum történeti és néprajzi anyagából, társrendezőként.)
1984:  “Sopron megye népművészete I.”  (Időszaki kiállítás a Soproni Múzeum fa és textil alapanyagú tárgyaiból a Tavaszi Fesztivál megnyitójára, társrendezőként.)
1987:  “Anno dazumal”  (Két időszaki kiállítás a kismartoni Tartományi Múzeum szalónaki [Burg Schlaining] várban lévő kiállítóhelyén, majd a győri Xántus János Múzeumban, a Győr-Sopron megyei múzeumok és a Burgenländisches Landesmuseum néprajzi anyagából, társrendezőként.)
1989–1990: “»Ethnographie ohne Grenzen« – Bünker János Rajnárd életműve”  (Időszaki kiállítás Bünker nyugat-magyarországi, erdélyi, ausztriai és a Monarchia más tartományaiban végzett kutatásainak dokumentumaiból, előbb a Soproni Múzeumban, majd a kismartoni Tartományi Múzeumban és a bécsi Néprajzi Múzeumban, társrendezőként.)
1989: “Kézművesség – népművészet”  (Állandó kiállítás a Soproni Múzeum Deák tér 1. sz. alatti épületében, 800 négyzetméteren, a néprajzi gyűjtemény céhtörténeti, kisipari eszköz- és tárgyi anyagából. Berendezési terv, műhelyrekonstrukciók és technikai munkák, segédrendezőként.)
1993:  “Húsvét”  (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakból, társrendezőként.)
“A mézeskalácsosok mestersége”  (Időszaki kiállítás Galántán, a városi múzeumban, a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, társrendezőként.)
1997:  “Zeugnisse burgenländischer Geschichte aus Soproner Sammlungen”  (Időszaki kiállítás a kismartoni Tartományi Múzeumban – válogatás a Soproni Múzeum és a Soproni Levéltár korábbi, határon túli anyagából, társrendezőként.)
2001–2002:  “»Szent és profán« – Az emberi élet fordulói”  (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, előbb Mosonmagyaróváron, majd pedig Sopronban és Győrben, társrendezőként.)
2003–2004:  “»A tisztaság dícsérete”  (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, előbb Mosonmagyaróváron, majd pedig Sopronban, Győrben és Esztergomban, társrendezőként.)
2004–2005: “»Határ – esetek”  (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron, a Vas és a Zala megyei múzeumok anyagából, munkatársként.)
2005–2006: “»Gyermekvilág Anno”  (Időszaki kiállítás a Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok anyagából, előbb Mosonmagyaróváron, majd pedig Sopronban és Győrben, társrendezőként.)

 Publikációs jegyzék:  – A kukoricagyalu. Ethnographia, 1976.
 – Adatok a Mezőföld déli részének népi építkezéséhez. In: Fitz Jenő (szerk.) Alba Regia, Székesfehérvár, 1979.
 – Fertőszéplak, Falumúzeum. Budapest, 1983. TKM Kiskönyvtára 143.
 – Kosárfonás Ágfalván. In: Dávid Lajos (szerk.) Arrabona 22-23., Győr, 1986.
 – Anno Dazumal. (építkezés, bútor és lakberendezés) Eisenstadt–Győr, 1987.
 – Sopron északkeleti külvárosának építészeti vizsgálata a 17-18. században. In: Cseri Miklós – Perger Gyula (szerk.) A Kisalföld népi építészete, Szentendre–Győr, 1993.
 – A Sopron, Gazda u. 23. számú lakóház építészeti vizsgálata. In: Filep Antal (szerk.): Arrabona 31-33., Győr, 1994.
 – A Sopron északkeleti külvárosára vonatkozó 1806-1813 közötti dézsmajegyzékek vizsgálata. In: Domonkos Ottó (szerk.) Arrabona 34., Győr, 1995.
 – Borkezelési és borhamisítási receptek a 18. századból. In: Környei Attila – Szende Katalin (szerk.): Tanulmányok Csatkai Endre emlékére, Sopron, 1996.
 – Sopron város 1806-1813 közötti bordézsma-jegyzékei, topográfiai rendben. (Kéziratban)
 – Az ember és a Fertő tó kapcsolata. Honismeret, 1997/3.
 – Zeugnisse burgenländischer Geschichte aus Soproner Sammlungen. (Ethnographische Samlung), Eisenstadt, 1997.
 – Adatok a takaréktűzhely Sopron megyei elterjedéséhez. In: Tóth László (szerk.) Arrabona 36., Győr, 1998.
 – Sopron szőlőskertjei a 17-18. században. Soproni Szemle, 1999/1.
 – Adatok Sopron északkeleti külvárosának 17-18. századi szőlőbirtoklásához. Soproni Szemle, 1999/4.
 – A “Méhekhez ex Libro Joannis Kolery”. Néprajzi Látóhatár, 2000/3-4.
 – “Ödenburg und der Wein zu Beginn des 19. Jahrhunderts” In: Forscher – Gestalter – Vermittler. Festschrift Gerald Schlag. (Hg. v. Wolfgang Gürtler), Eisenstadt, 2001., S. 225-238.
 – “A lokálpatriotizmus és a soproni bor” In: Márfai Molnár László – Molnár Csilla (szerk.): A Civitas Fidelissima diskurzusa. Sopron, 2001., 22-31. p.
 – A soproni belváros adófizetői 1810-ben.  In: Tóth László (szerk.):Arrabona 39., Győr, 2001. 365-384. p.
 – “Sopron északkeleti városnegyedének lakásviszonyai a 19. század elején” in: Szabó Sarolta (szerk.): Hagyomány és változás a népi kultúrában. Nyíregyháza, 2005. 183-200. p.
 – “Néprajz a Soproni Szemlében” SSz. 2005. 399-403. p.