Storno kiállítás a zólyomi kastélyban

Storno kiállítás a zólyomi kastélyban

2007. áprilisában a Soproni Múzeum, „Storno fecit” címmel kiállítással emlékezett meg id. Storno Ferenc halálának 100. évfordulójáról. A tárlat megtekintése után, Phd dr. Dusan Buran, művészettörténész (A közép – európai gótikus festészet és szobrászat szakértője), a Szlovák Nemzeti Galéria középkori osztályának vezetője, a Szlovák Nemzeti Galériával közösen megrendezésre kerülő kiállításra kérte fel a soproni tárlat kurátorait.

A Storno – család szlovákai kapcsolatainak feltárása Dusan Buran és Grászli Bernadett és Kiss Melinda művészettörténészek közös munkája alapján valósult meg. A kiállítás több mint 100 eredeti tervrajzon és archív fotón keresztül mutatja be id. Storno Ferencnek a műemlékfelmérés és a stílszerű restaurálás területén végzett tevékenységét. Külön hangsúllyal szerepel a kiállításon a Storno család Felvidéken végzett restaurátori munkássága.
A kiállítás 2008. november 16-ig (kedd-vasárnap, 10.00-tól  17.30-ig) látogatható a Szlovák Nemzeti Galéria kiállítóhelyén, a zólyomi kastélyban.

   Storno kiállítás Zólyomban
 Storno kiállítás Zólyomban  Storno kiállítás Zólyomban