Soproni történész berlini kutatása

A Német Külügyminisztérium épülete Berlinben

2008 nyarán Tóth Imre történész Berlinben végzett kutatásokat, melyek célja a soproni születésű Kánya Kálmán külügyminiszter életútjának jobb megismerése volt. Kánya a két világháború korának kiemelkedő jelentőségű diplomatája, majd külügyminisztere volt, aki 1925-től 1933-ig Magyarország berlini követségét vezette. Tóth Imre elsősorban Kánya berlini éveit igyekezett feldolgozni, ám korábbi és későbbi – külügyminiszteri – ténykedésének dokumentumait is kutatta. Munkáját a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatása tette lehetővé. Kinti tartózkodását a Collegium Hungaricum Berlin is segítette. Kutatásainak első eredményeit egyelőre a Soproni Szemle 2008. 3. számában publikálta, ám a témáról készülőben van több tudományos közlemény, mely várhatóan a jövő év folyamán jelenik meg szakmai folyóiratokban. A kutatómunka távlati célja egy Kánya Kálmán tevékenységét és az önálló magyar külpolitika első évtizedeit összefoglaló feldolgozás megjelentetése könyv formájában.