Elhunyt Dr. Póczy Klára

Dr. Póczy Klára a II. Scarbantia tanácskozás elnöki asztalánál, 2006.

Elhunyt Dr. Póczy Klára, a modern Scarbantia-kutatás megalapozója
„Életének 86. évében, rövid, súlyos betegséget követően elhunyt Póczy Klára régész – tájékoztatott szombaton, 2008. október 18.-án, Zsidi Paula, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának igazgatója” Forrás: MTI.

A nemzetközi hírű kutató tevékenysége elsősorban az aquincumi ásatásokkal kapcsolódik össze, az Aquincumi Múzeum körüli romkert és számos Óbudán látható régészeti bemutatóhely létrehozásának tevékeny részese volt. Alapvetően fontos azonban Sopron római korának kutatásában végzett munkássága is.

A 1958-tól, a soproni Fabricius-ház pincéjében vezetett régészeti feltárástól kezdve Póczy Klára megalapozta a modern Scarbantia-kutatást. A városfal keleti részén több bástyaszakasz feltárása fűződik a nevéhez: a Nagyrondella környéke, a keleti római kitörőkapu, a Fórum átjáró, illetve a Városház utcai romterület ásatásának megkezdése. A római városfal kormeghatározása, majd Várostorony alatti 4. századi városkapu feltárása után – a helytörténészek hosszú vitáját eldöntve – közreadta Scarbantia erődítményének ismertetését.  A fórum körzetében, a capitoliumi templom bejáratának feltárásával, valamint útrészletek, épületmaradványok feltérképezésével először vázolta fel Sopron római kori elődjének alaprajzát. Ásatási tapasztalatai és a korábbi kutatások eredményeinek összegzésével először vázolt fel összefüggő történeti képet Sopron római kori történetéről. Ő rendezte 1973-ban az „Élet a római városkapu előtt” előtt c., kiállítást a soproni Várostorony melletti védőépületben.

„Hosszú tudományos és kutatói pályájának nemcsak téma- és ötletgazdagsága figyelemreméltó, hanem az elvégzett munka mennyisége is. Meggyőzően tanúsítja ezt az általa vezetett több mint száz (elsősorban aquincumi) ásatás, s a közzétett csaknem félezer tudományos és népszerűsítő cikk, tanulmány. Legismertebbek azonban Aquincumról, a pannóniai városokról, a római kori közművekről, valamint a főváros római kori emlékeiről írott könyvei, melyek külföldön is ismertséget szereztek nevének és a hazai római kori emlékeknek” – emeli ki méltatásában az Aquincumi Múzeum igazgatója – „Póczy Klára munkásságának nemzetközi elismertségét is jelzi, hogy több rangos külföldi intézmény – többek között a Német és az Osztrák Régészeti Intézet is – tagjai közé választotta. Munkáját Kuzsinszky és Rómer Emlékéremmel, Móra Ferenc díjjal jutalmazták, s nemrégiben a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjével tüntették ki”. A „noricumi és pannoniai autonom városok szövetsége” az 1999. évi szlovéniai konferencián – római városkutatásainak elismeréseként  –  elnökévé választotta. 
2006-ban azzal tisztelte meg a II. Scarbantia tanácskozás szervezőit, hogy elvállalta konferencia levezető elnöki tisztét. Ezen a soproni tanácskozáson a késő római Scarbantiáról tartott előadást. A konferencián jelenlévő kutatók, szerzők Dr. Póczy Klára emlékének ajánlják a Scarbantia monográfai rövidesen megjelenő kötetét. 
G. J.

Dr. Póczy Klára a pannóniai városokról és a római közművekről írott könyveiben külön fejezetben ismertette Scarbantiát. Számos más tudományos dolgozatban és népszerűsítő kiadványban foglakozott a római kori Sopronnal: 

PÓCZY Klára: Reliefdíszű tálnegatív töredéke Scarbantiából. Soproni Szemle 12. (1958) 245-249.
PÓCZY Klára: Rabszolgaélet Scarbantiában. SSz 13. (1959) 2-6.
Póczy Klára: Városfalmaradványok a soproni Fabricius-ház alatt. ArchÉrt 89. (1962) 47- (társszerzők: Holl Imre- NovákiGyula )
PÓCZY Klára, Scarbantia városfalának korhatározása. Dating of the Town Walls of Scarbantia, ArhÉrt 94. (1967) 137-154.
PÓCZY Klára, Die Anfänge der Urbanisation in Scarbantia, ActaArchHung 23. (1971) 73‑110.
Póczy Klára, A soproni Előkapu és Várostorony. Kiállítási vezető. Sopron. 1973. Leporelló. (társszerző: Gömöri János) 
PÓCZY Klára, Városépítés Pannoniában. Építés, Építészettudomány 5, 1974, 151-165.
PÓCZY Klára, Städtebau in Pannonien. Neue Forschungen in Carnuntum. Band 1 (Wien 1976) 95-113,
PÓCZY K Klára, Scarbantia. A római kori Sopron (Sopron in the Roman Period) (Budapest 1977)
PÓCZY Klára, Scarbantia önkormányzatának tevékenységéről. Über die Tätigkeit der Selbstsverwaltung von Scarbantia. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére (Sopron 1996) 17-26