A XVII-XVIII. századi kiállításról

Kattintson a képre!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeumban 2009. február közepétől május végéig volt látható a "Sopron és környéke a XVII–XVIII. században"c. időszakos kiállítás, melyet dr. Kelemen István és Dr. Tóth Imre PhD rendezett. A kiállítást és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)  és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatatta.

A kiállítás a XVII-XVIII. század történetének szintézisét igyekezett adni, bemutatva a korszak gazdaság- társadalom- és művelődéstörténeti jellegzetességeit. A rendezvénynek a soproni Fő tér legszebb barokk palotája, a Storno-ház adott helyszínt. A korabeli enterieur a megfelelő kontextusba helyezte a tárlaton kiállított műtárgyakat, tárgyi együtteseket és illusztrációkat. Az üzemeltetés során ügyeltünk arra, hogy a látogatók korszerű, széleskörű ismeretekkel bővíthessék magukban a látottakat, egyszersmind maradandó, több érzékszervre ható élményekkel gazdagodva távozzanak a múzeumból. E célok megvalósulását segítette a II. szobában elhelyezett ún. infopult, amelyen hasznos kiegészítő ismereteket szerezhettek az érdeklődők. Hasonlóan jól egészítették ki a látványt a soproni barokk zenét sugárzó lejátszók, melyek segítségével a látogatók személyre szabottan ismerkedhettek meg a korszak zenei kultúrájával. A tárlat helyszínén múzeumpedagógiai előadásokat rendeztünk, melyek a bemutatott periódus egy-egy területét, a művészet-, társadalom-, politika-, gazdaság-, ipar- és művelődéstörténetet mutatták be.

NKA beszámoló

Kattintson a képre!

A korszak hitelesebb, látványosabb és több nézőpontból történő bemutatása érdekében a Soproni Múzeum helytörténeti, képzőművészeti és iparművészeti gyűjteményeinek darabjai mellett a városi közgyűjtemények (Soproni Levéltár, Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény, Evangélikus Gyűjtemények) egyedülálló anyagából is szerepeltettünk tárgyakat.
A kiállítás súlypontjait az alábbi témacsoportok alkották:

1. A szabad királyi jogállással rendelkező város politikai felértékelődése. Sopron mint az országos politikaformálás színtere: országgyűlések, király- és királyné-koronázások. Lackner Kristóf kora, a humanista eszmeiség térhódítása. A város múltja iránti érdeklődés megjelenése. A soproni polgárság identitástudatának kialakulása és annak tárgyiasult formái, mint pl. a Sopron- látképek (veduták).
2. A protestantizmus (1674-ig) és a katolicizmus (XVII–XVIII. sz.) korának eszmeisége és az ideológiai küzdelmek kulturális vívmányai: oktatás, könyvkiadás, képzőművészet.
A bécsi békében (1606) biztosított szabad vallásgyakorlási jog következtében a vallási okokból elűzött protestáns főurak, nemesek, kereskedők és iparosok (pl. habánok) leltek menedékre a városfalak mögött, kulturális és társadalmi sokszínűséget hozva a város életébe.

NKA beszámoló

Kattintson a képre

3. A barokk művészet a városi polgárság kapcsolata: a katolikus megújulás és az ellenreformáció művészeti irányzatának, a barokknak a térhódítása a polgárság körében. Megújulás kényszerből: az 1676. évi tűzvész után a kor építészetének jegyében átépülő belváros. A korszak polgárságának életmódja, a polgári életforma XVIII. századi megváltozása. A város lét gazdasági alapjai: kereskedelem és céhes ipar. A XVIII. század közepétől új, céhen kívüli vállalkozási formák (pl. brennbergi szénbányászat) megjelenése.

4. Mozaikok a vármegye életéből: a földesurak és a jobbágyok világa. A nemesi nagybirtok megerősödése, a felvilágosult abszolutizmus jobbágypolitikája – az 1767. évi úrbérrendezés.

NKA beszámoló

Kattintson a képre!

A kiállítás 2009. március 13-án nyílt meg. A megjelenteket Firtl Mátyás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. A megnyitóbeszédet Krisch András, a Soproni Levéltár főlevéltárosa tartotta. A megnyitón megjelentek száma kb. 80 fő volt. Az eseményről beszámoltak a helyi és a regionális médiumok. Az elektronikus sajtó három riportot sugárzott a kiállításról (Sopron VTV, Pulzus TV, Corvinus Rádió), de a tárlat szóba került egy – a múzeumról szóló – stúdióbeszélgetés során is.

NKA beszámoló

Kattintson a képre!

A megnyitóra egy olyan katalógust jelentettünk meg, melyben a bevezető tanulmány mellett a kiállított tárgyakról készült színes fotót és a rövid tárgyleírást egyaránt megtalálják az érdeklődők, elősegítve a korszak jobb megismerését.
A kiállítás – a vendégkönyvi bejegyzések és a látogatók szóbeli jelzései alapján – sikeres és a nagyközönség körében népszerű volt. A helyi iskolák diákjainak szakszerű tárlatvezetést biztosítottunk.