2010. február 17.

2010. február 17.

A megtalált bronzedények (Fotó: Bolodár Z.)

 Mivel római kori falakra szinte minden éppen sorra kerülő közműárokban rábukkanunk, s így az egykori épületekre vonatkozó információink folyamatosan bővülnek, ezért most inkább egy érdekes tárgyegyüttesről számolok be. Az egyik bronztárgy a megtalálás helyén

A Szentháromság-szobor körüli közműárkok délkeleti, vagyis a Kolostor utca felőli részében viszonylag hosszan követhető falszakaszra bukkantunk. A fal vastagsága alapján valószínűleg nem főfalról lehet szó. Iránya nagyjából kelet–nyugati. A fal melletti rábontáskor jelentkezett omladékos rétegből egyébként itt is jelentős számú színes freskótöredéket gyűjtöttünk. A fal talán már a korábbi kutatásokból is ismert római kori középület része lehetett. Mivel a bevezetésben érdekes leletegyüttest ígértem, ezért azonnal rá is térek. Az előbb említett falszakasz mellett, annak déli oldalán a feltöltésbe beleásva, viszonylag magasan egy vékony bronzlemezből készült, fenekével felfelé forduló függőleges falú sekély tálat fedeztünk fel. Ledokumentálása és beszintezése után felszedtük, ám alatta újabb, valamivel kisebb, profilált oldalú, szintén felfordított helyzetű tálat fedeztünk fel. Ezt követően már valamivel gyanakvóbbá váltunk, így nem ért bennünket teljesen váratlanul, amikor a második edény alatt is megtaláltuk a készlet hasonló formájú, legkisebb darabját. Ókori matrjoska?