2010. április 13.

2010. április 13.

A feltárás Városháza előtti szakaszán egy nagyméretű gneiszlapokkal burkolt út részletét tártuk fel. Ez az út elhelyezkedésében megfelel a Városház utcai romkertben látható útnak, de annál magasabban fekszik, vagyis annak egy későbbi megújítása. A város szintje ugyanis a többszöri pusztulás miatt egyre emelkedett, így nemcsak az épületek, de az utak is egyre magasabbra kerültek. Ezt a K- Ny-i irányú utat már nem használták miután a 4. század elején megépült a városfal, hiszen az – a Borostyánkő út kivételével – minden kivezető utat lezárt az erődített területen belül. Így építhettek az útba a 4. század folyamán egy épületet. Érdekes megfigyelni, hogy míg az út északi szegélye szintén K – Ny-i irányú – élére állított kőlapokból készült -, addig másik szegélye rézsűs. Ennek magyarázata az lehet, hogy a Borostyánkő úthoz való csatlakozásnál kiszélesítették a könnyebb rákanyarodás érdekében.

Az út déli szegélye mellett egy nem eredeti helyén lévő faragott követ találtunk, ami valószínűleg oltárkő lehet, de erről csak a kiemelés után bizonyosodhatunk meg.