Alapadatok, küldetésnyilatkozat

A Soproni Múzeum Könyvtára a Soproni Múzeum korlátozottan nyilvános, múzeumi szakkönyvtára.

A könyvtár központi székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 8.
Postacím: 9401 Sopron Pf. 68.
Telefon/Fax: +36-99-311-327
E-mail: muzeum.titkarsag@muzeum.sopron.hu
Web: http://www.muzeum.sopron.hu/

Az intézmény fenntartója Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A könyvtár létrehozásának jogállása a Soproni Múzeum jogelődjének alapításával 1867. július 22-én történt.

A Soproni Múzeum Könyvtárának célja és egyben feladata Sopron és a történeti Sopron vármegye történetét tárgyaló művek (helyi szerzők művei, akik e területen születtek, illetve az alkotás idején itt éltek és váltak híressé, és az 1912. évi közigazgatási határok szerinti Sopron vármegye településeivel, tájegységeivel foglalkozó dokumentumok, az itt kiadott művek) beszerzése, feldolgozása, megőrzése, állagmegóvása és feltárása elsősorban a muzeológusok, másodsorban kutatók részére.
További célja az ún. különgyűjtemények (a Storno család könyvtára, Csatkai Endre könyvtára) rendszerezése, tartalmi és formai feltárása, valamint megőrzése az utókor számára.