Könyvtári szolgáltatások

A szolgáltatások a könyvtár lelőhelyein – az adottságoktól és feltételektől függően – eltérőek lehetnek. Minden állományrészre vonatkozóan:
 – a könyvtár állományrészei csak és kizárólag helyben használhatók
 – a könyvtár/könyvtáros általános és szaktájékoztatást adhat a kutató kérésére a könyvtár állományáról, katalógusairól, számítógépes adatbázisairól
– a kutató vagy egyéb felhasználó (intézmény, vállalkozó, egyéb jogi személy) kérésére a könyvtár/könyvtáros irodalomkutatást vagy témakutatást végezhet a könyvtári állományban
– a könyvtár/könyvtáros általános és szaktájékoztatást adhat a helyi, hazai és külföldi könyvtári szolgáltatásokról
 – könyvtárközi kölcsönzés csak a múzeumigazgató előzetes engedélyével vehető igénybe
 – a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve a könyvtár állományának meghatározott dokumentumairól engedi a másolatkészítést, a kutatószabályzatban foglaltak szerint, hozzátéve, hogy az adott könyvtári dokumentumnak egyszerre csak 10%-át másoljuk. A másolatkészítés a következő lelőhelyeken adott dokumentumokból nem lehetséges:
az összes lelőhely muzeális dokumentumállománya (ld. 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet)
a Storno család könyvtárának dokumentumai
a régi nyomtatványok gyűjteménye
A másolás díjait a kutatószabályzathoz csatolt díjszabások tartalmazzák. A másolat csak magáncélra használható, a publikálás feltételeit a kutatószabályzat tartalmazza. A másolás módja és mértéke a szerzői jog alapján, illetve a dokumentum értéke, állapota vagy egyéb állományvédelmi okokból korlátozható.