Széchenyi-emlékek nyomában Európában

Széchenyi-emlékek nyomában Európában

Firtl Mátyás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének köszöntője a május 6-án megnyílt „Széchenyi-emlékek nyomában Európában” című kiállításon
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” .
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Megjelentek!
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – mondta gróf Széchenyi István, a Legnagyobb Magyar, akinek Nagycenk, Sopron ez a vidék büszkén és rendíthetetlenül őrzi emlékét. És nem csak Sopron, hanem, amint azt a mai tárlat is bizonyítja, örök érvényű szellemi öröksége a mai napig jelen van egész nemzeti közösségünkben, és jelen van Európában. „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” . Ezzel a Széchenyi-gondolattal cseng egybe Arany János idézete: „…hogy reménnyé váljon az emlékezet”

„…hogy reménnyé váljon az emlékezet” : így határozza meg célját a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület, aki küldetést teljesít azzal, hogy a világban fellelhető magyar emlékhelyek gyűjtését, bemutatását, megjelölését végzi. Küldetést teljesít az egyesület, hiszen felvállalja az egyetemes kultúra részét képező magyar emlékeink bemutatását, amelyeknek ismerete, megértése, megbecsülése jövőnk iránymutatása lehet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy aligha van olyan helye a magyarlakta vidékeknek, ahol ne lenne legalább egy, Széchenyiről elnevezett köztér, intézmény, szervezet. Nagycenken és Sopronban meghatározó éveit töltötte Széchenyi. Cenk az a hely, ahova minden magyarnak legalább egyszer el kell zarándokolnia. Sopron, maga is büszkén őrzi a Legnagyobb Magyar emlékét. Ismert, hogy különösen szoros szálak fűzték Széchenyit Sopronhoz. Sopron Széchenyit 1835. február 20-án díszpolgárává is választotta. 1897-ben pedig szobrot állított neki. Látva mindazokat a helyeket, ahol őrzik és tisztelik Széchenyi emlékét, mi, soproniak mindinkább büszkék lehetünk arra, hogy díszpolgári címét megköszönve azt üzente a soproniaknak: nincs nagyobb öröm annál, ,,mint ott nyerni borostyánt, hol földi pályafutásom kezdtem”. A Széchenyi-emlékhelyekkel, így különösen is jelentős számunkra ez a tiszteletreméltó szellemi ,,sorsközösség”. Éppen ezért nevezte Firtl Mátyás elgondolkodtatónak, hogy a kiállítás iránti érdeklődés nem túl nagy. A Széchenyi Emlékév rendezvényeinek sorában a mai, emlékhelyeket bemutató tárlat szolgálja újbóli megerősítését annak a Széchenyi-szellemiségnek, amely nemzetmegtartó és nemzeterősítő. Mert az emlékeknek, az emlékhelyeknek, szobroknak a múlt tiszteletén és a múltra való emlékeztetésen túl, az elevenné váló emlékezést, azaz a cselekvő emlékezést, a közösség érdekében történő munkálkodást kell szolgálniuk. A mi közös feladatunk és felelősségünk, hogy az emlékezet reménnyé váljon, a múlt tisztelete pedig munkálkodássá. Ezt üzeni Széchenyi, és minden Széchenyi-emlékhely a világon.
Ezt üzeni a nagy formátumú államférfi és politikus minden tette és megnyilvánulása, aki egyszerre volt európai és magyar, lokálpatrióta és világpolgár. Egyszerre volt közszereplő, és mélyen hívő, igaz ember. Ezért lehet példa mindenki számára.
Nemzeti jövőnket formáló munkássága több, mint életmű: olyan nagyformátumú, történelmi cselekedet, amely máig ható megtartó örökség.  Sopron város országgyűlési képviselőjeként és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnökeként köszönettel tartozunk a kiállítás szervezőinek, létrehozóinak, hogy a Széchenyi emlékhelyeket, mint a Széchenyi szellemi örökségnek egy részét ma itt bemutathattuk, azért is, mert , amint ma itt az látható: még van mit tenni, még bőven van dolgunk a jelenben…
Köszönöm a figyelmet.
Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő köszöntője a MEVE kiállításán, 2010. május 6. Nagycenk, Széchenyi Emlékmúzeum