Egyedülálló lelet a soproni Bencés templomból

Egyedülálló lelet a soproni Bencés templomból

A soproni bencés, közkedvelt nevén Kecske-templomban 1996-ban megkezdett és 2011-ig tartó régészeti és építészettörténeti kutatások 2010 februárjában nem várt leletet eredményeztek. A szentélyben, a szószék közelében az egykori Viczay-kripta megmaradt lépcsőjét tártuk fel, majd bontottuk el. Alatta sírfolt jelentkezett. A sírt építési törmelékbe ásták, feltárása nem volt egyszerű. Amikor észrevettük, hogy a koporsódeszkák alatt fémszálakkal átszőtt textilmaradványok találhatók, a feltárást leállítottuk, nehogy sérüljenek a kényes szövetek. Segítséget kértünk Újvári Mária textilrestaurátortól, a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársától. Javaslatára a sírt egyben kiemeltük egy alácsúsztatott fémlap segítségével. A leletet hűvös helyre vittük, hogy klimatikus körülményei ne változzanak hirtelen. Újvári Mária és Ráduly Emil, a Magyar Néprajzi Múzeum munkatársa megnézték, fotózták a leletet. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy nem mindennapi kincs került a kezünkbe. Az itt-ott látható részletek alapján papi temetkezésre gondoltunk. Az értékesnek látszó lelet azonban felelősséget is rótt ránk, meg kellett menteni a pusztulástól. Vácra szállítottuk, ahol a kollégák elvégezték az egymásra rétegezett ruhadarabok különválasztását és megfelelő tárolóhelyet biztosítottak számára.

Szakmai tanácskozást hívtak össze a további feladatok megbeszélésre. Ekkor már világos volt, hogy a sírban egy, a 16-17. század fordulója körül eltemetett hölgy feküdt, akit igen díszes, a korabeli spanyol divat szerinti öltözetben temettek el. Hosszú, földig érő ujjú, álló galléros bársony ruhát viselt. A ruha maradványai mellett egyéb textil és prém maradványok is előkerültek. A felöltöztetett testet egy szintén álló galléros, a 17. században kis subának nevezett körgallérba csavarták, ez védte meg az alatta lévő textilmaradványokat.

KATTINTSON A KÉPEKRE!

Egyedülálló lelet - Sopron Egyedülálló lelet - Sopron
Egyedülálló lelet - Sopron Egyedülálló lelet - Sopron
Egyedülálló lelet - Sopron Egyedülálló lelet - Sopron

A jelenlévő szakemberek megállapították, hogy a maradványok közül a körgallér van restaurálható állapotban, elsősorban ennek gyors megmentésén kell fáradoznunk. A teljes leletegyüttes állapotfelmérését és dokumentációját E. Nagy Katalin és Várfalvi Andrea textilrestaurátorok végezték el a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Módszertani és Képzési Osztályán. A költségek fedezésére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyújtott támogatást, a megfelelő klimatikus körülmények biztosítására a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság kölcsönzött berendezéseket. A szükséges műszeres vizsgálatok költségeit a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága fedezte. Az állapotfelmérés elkészülte után a maradványok a Nemzeti Múzeum textilraktárában kerültek elhelyezésre. A körgallér restaurálására a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához. Az elnyert 1.000.000 Ft támogatásból E. Nagy Katalin Várfalvi Andrea közreműködésével elvégezte a munkát, ami 2012. május 14-re készült el. Horváth László templomigazgató vitrint készíttetett a műtárgynak a Pannonhalmi Főapátság támogatásával. Az elkészült műtárgy Sopronba szállítását Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta. A szállításra és tárolásra alkalmas klimatizált ládát a Soproni Múzeum munkatársai kivitelezték. Az egyedülálló leletet a Kecske-templom Káptalantermében lehet majd megtekinteni állandó kiállítás keretében.

Egyedülálló lelet - Sopron Egyedülálló lelet - Sopron Egyedülálló lelet - Sopron