Március 15-re emlékezünk

Március 15-re emlékezünk

A Soproni Múzeum őrzi Tóth Ágoston honvédezredes hagyatékának jelentős részét : az olmützi várfogságban készített önarcképét és néhány fafaragását, apró használati tárgyait. Tóth Ágoston honvédezredes gyermekkorának egy részét Sopronban töltötte, és több szállal is kötődik városunkhoz. Nem csupán a szabadságharcból vette ki részét, de a katonai térképészet úttörőjeként is tisztelik.

A Soproni Múzeum Régiségtár című kultúrtörténeti, ismeretterjesztő kisfilm sorozatában  a múzeum egy-egy kiemelt látványosságát ismerhetik meg az érdeklődők. A sorozat második részében Tóth Ágoston olmützi vázlatkönyvében gyönyörködhetnek a nézők:
Régiségtár 2. Tóth Ágoston olmützi vázlatkönyve

Ki is volt Tóth Ágoston?
Tóth Ágoston édesapja a Széchényi család uradalmi ügyésze volt.  A tehetséges fiatalember a bécsi hadmérnöki akadémián tanult. 1848 tavaszán a 34. gyalogezred századosaként vette ki részét a szabadságharcból. Harcolt a délvidéki csatákban. Megbízták egy honvédzászlóalj szervezésével, majd Bem tábornok erdélyi hadtestének vezérkarába került.
Tóth Ágoston egyik legnagyobb érdeme, hogy a dési ütközetben szuronyrohamra vezényelte katonáit, és ezzel eldöntötte a csata sorsát. Bem Kolozsvár elfoglalása után a város katonai parancsnokává nevezte ki. Besztercénél újabb érdemeket szerzett, amikor útját állta az osztrák császári csapatoknak, ekkor léptették elő ezredessé. Rövidesen egész Észak-Erdély katonai kormányzójaként irányította a harcokat, és részt vett a térség katonai védelmének megszervezésében. Ott volt a világosi fegyverletételnél is. Az aradi katonai haditörvényszék előbb halálra, majd tizennyolc év várfogságra ítélte, amit Olmützben kellett letöltenie.
A kiegyezés után megbízást kapott a Honvéd Térképészeti Intézet megszervezésére. 1871-ben munkásságának elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.
Életének nagyobbik hányadát a várostól távol töltötte, de végső nyugalomra Sopronban talált. Tiszafákkal övezett, márványsírját az öreg temetőben találjuk. A Soproni Múzeum őrzi az olmützi várfogságban készített önarcképét és néhány fafaragását, apró használati tárgyait.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum időszaki kiállítása Tóth Ágostonnak állít emléket:
A polihisztor térképész