Horvátország nagykövete a Soproni Múzeumban

Horvátország nagykövete a Soproni Múzeumban

Dr.sc. Gordan Radman Grlić, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete nyitja meg május 11-én, szombaton 16 órakor a „Glagolyica a horvát írásbeliség és identitás őrzője” című kiállítást, melyhez egy mini konferencia is csatlakozik az Orsolya téri Lábasházban.

A rendezvény a horvát glagolyica (glagolita) írás történetével ismerteti meg az érdeklődőket. A glagolyica ábécét Cirill-Konstantin alkotta meg a 9. században. Az írásmód morva területekről és dél felől érkezett horvát földre, ahol annak speciális, helyi változata, az ún. szögletes glagolyica alakult ki. Az íráshasználat és az azzal összefüggő gondolkodásmód részben a római egyház univerzalizmusával, részben az ortodoxiával szembeni önállóság megőrzését is szolgálta, és eközben a horvát identitás szerves részévé vált. Idén 480 éve, hogy Sopronban és környékén nagy számban megtelepedtek a horvátok, akik papjaikkal ideérkezve máig őrzik sőt, újraépítik önazonosságtudatukat. Az itt élő horvátság nyelvemlékei közül kiemelkedő jelentőségű a latin nyelvű, Esztergomban készült ún. kelénpataki (Klimpuch, Klingenbach) misekönyv, mely belső lapjain horvát cirill (boszáncsica) és glagolyica bejegyzések tanúskodnak arról, hogy az idetelepült horvátok írástudói három írást is ismertek.
Később a reformáció hatására készültek olyan Új Testamentumok, melyek hibajegyzéke, az ún. Errata. Utóbbi olyan a ritkaságnak számít, mely Sopronban az Evangélikus Levéltárban megőrzött cirill betűs Biblia restaurálása során került elő. A kiállításon – az írás és a glagolyica kultúra általános történeti emlékei mellett – ezek a dokumentumok is szerepelnek. A tárlat május végéig látogatható, hétfő kivételével naponta 10-től 16 óráig.