Kiadvány a Storno családról

Kiadvány a Storno családról

Júliusban új kiadvánnyal jelentkezünk. A Soproni Múzeum Alapítvány kiadásában jelenik meg az „Egy művészcsalád története. A soproni Storno család munkássága és műgyűjteménye” című kiadvány. Szerzők: Grászli Bernadett és Kiss Melinda művészettörténészek.

Megjelentetését azért tűzték ki célul, hogy minél több művészetbarát – akár érdeklődő vagy szakember – megismerkedhessen a sokoldalú művészfamília életművével, gyűjteményével.

A bajorországi Landshutból Sopronba áttelepült családalapító Storno Ferenc eredeti szakmáját tekintve kéményseprő mester volt. Különleges és példaértékű életművén keresztül kerülnek bemutatásra a 19. század második felében meginduló művészeti, műemlékvédelmi mozgalmak, a műemlékek stílszerű helyreállítását szorgalmazó törekvések. Storno mecénásai, megbízói az egyházi és világi arisztokrácia, értelmiség köreiből kerültek ki. A különböző jellegű művészi megbízások teljesítésével Storno hihetetlen sokoldalúságra tett szert. A könyv külön foglalkozik rajzi, illusztrátori, iparművészi tevékenységével, valamint épülettervező, műemlékfelmérő, restauráló munkásságával, melyet később fiaival együtt folytatott. Bemutatja a család művésztagjainak közös vállalkozásait, id. Storno Ferenc fiainak, Kálmánnak és ifjabb Ferencnek művészi tevékenységét, műtermük megalakulását. Bár a Storno család otthona Sopronban volt,  munkásságuk a történelmi Magyarország több vidékéhez (Nyugat-Magyarország, Erdély, Felvidék, Szlavónia stb.) is kötődik, ahol műemlékfelmérő és restauráló megbízásokat teljesítettek.
Röviden megemlékezik ifj. Storno Ferenc művészeti pályára lépett fiainak, Miksának, Pálnak és Gábornak munkásságáról is. A harmadik generációval végül megszakadt a Storno család magyarországi ága, így művészi és műgyűjtő tevékenységük is abbamaradt.
Külön fejezet foglalkozik a Storno család különleges műgyűjteményével. A könyv ezen része először kitér a gyűjteménytörténetre, majd bemutatja a műgyűjteményes lakás szobáit, mindezt archív és újonnan készült fotókkal illusztrálva.
A kiadvány tudományos hasznosítását szolgálja a kötet végén található illusztrált adattár, mely id. és ifj. Storno Ferenc munkáit sorolja fel időrendben, ehhez tartozik egy összesítő térkép. A családtörténet iránt érdeklődőknek külön családfák adnak útmutatást.
A könyv végén 6 oldalas részletes szakirodalom segíti azokat, akik valamilyen, a Storno családhoz kapcsolódó témában tovább szeretnének kutatni. Külön felsorolásra kerültek a szövegben található idézetek pontos forrásai.
A könyv megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (Győr).

Nemzeti Kulturális Alap - Soprni Múzeum     Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Várhatóan július második felében már kapható lesz a múzeum pénztáraiban, a Tűztorony látogatóközpontjában.