Dr. Gömöri János köszöntése

Dr. Gömöri János köszöntése

„A 70. életév elérése hagyományosan alapvető igazodási pontnak számít az emberi kor- és ranglétrán előrehaladva.  Ráadásul jó néhány évtizede (sőt van az már több mint századnyi idő is), hogy a kerek évfordulók megünneplése kikerült a magánszférából és az arra érdemesnek bizonyult közéleti emberek, tudósok, művészek életművéről való megemlékezés a társadalmi és a szakmai ethosz részévé vált.

Csak amíg száz éve a 70. egy többé-kevésbé lezárt életpályát, ünneplése annak összegzését jelentette, manapság ez  egyáltalán nem mondható el. Elmondható ellenben, hogy az életkorral kapcsolatos közérzület nem tart lépést a civilizáció fejlődésével.Jókai híres bon mot-jával még az üzente a 70. születésnapjára hívott barátainak és tisztelőinek, hogy a „gyászbeszédek tartásától kéretik eltekinteni!” Ma az életmű tekintélyes része ennyi évesen még hátravan.

Úgy kell tehát diadalfényt vetni az ünnepeltre, hogy tudni lehet (és Gömöri János esetében itt egészen biztosra mehetünk), hogy esetleg csak az életút intézményesített fejezetét, a munkaviszonyban eltöltött éveket lehet a teljesség több-kevésbé megnyugtató igényével lezárni. A jogviszony megszűnése azonban sok esetben éppenséggel az addigi – sok ütközés árán létrejött – teljesítmény kiterebélyesedését jelenti.

Álnaiv a kérdés: akkor meg miért kértük el polgármester úrtól ezt a nagyon szép dísztermet a mai és a holnapi napra? Azért, mert a szociálisan értékelt munka, hivatás (az, hogy sikerült hozzájárulni a társadalom értékeihez, a tudomány fejlődéséhez) az „énintegritás” fontos eleme, a megelégedettség feltétele. Ezért mégis meg kell állni arra a sokat emlegetett „egy pillanatra”, köszöntőt kell mondanunk, hozzá kell járulnunk a számvetés sikeréhez.

A laudáció liturgiája kötött: az életút objektív tényei mellett személyes hangvételű betétek és az elismerés verbális megnyilvánulásai hangzanak el a beszédekben, jelennek meg a szerkesztett szövegekben.

Én csupán a hívószavakat közlöm: soproni városfalkutatás, iparrégészeti VEAB Munkabizottság, iparrégészeti lelőhelykataszter, Scarbantia Fóruma, vasolvasztó-kemencék, archeometallurgia, Sárospatak, Somogyfajsz, Sopron, Kőszeg, Szeged. Múzeum, emlékhely, egyetem. Díjak, emlékérmek, elismerések. Soproni Tudós Társaság, Magyar Régész Szövetség, Scarbantia Társaság, Fabricius Ház, Fórum Múzeum, Régészeti Park, Amfiteátrum.
A lista messze van a teljestől. János életpályája is messze van a lezárttól.

Látva amit nap mint nap csinál, szervez, intéz, alkot, ahogy lankadatlanul nyomja a pedált a nálánál alig fiatalabb biciklijén, biztos vagyok benne, hogy rosszul ítéljük meg a korát. Még arra sem visz a lélek, hogy azt mondjam: gratulálok, hogy ilyen fiatalon lettél 70 éves! János nem 70 éves, hanem tizennyolc, jó 52 éves tapasztalattal a vállán. Mást nem kívánhatunk neki (Neked János), mint kiváló egészséget ahhoz, ami még hátravan és jogos megelégedettséget mindahhoz, amit már Magad mögött hagytál! Írj, szerkessz, kutass, szervezd az előadásokat! (Mi a projektort adjuk hozzá.)

Minden további közhelyes álbölcselkedés és avítt tantétel helyett pedig egyszerűen csak az Isten éltessen sokáig!”

Dr. Tóth Imre múzeumigazgató 2014. március 13-án a „Gömöri 70” konferencián elhangzott köszöntője