Europeana 1989: Várjuk a személyes történeteket, emlékeket

Europeana 1989: Várjuk a személyes történeteket, emlékeket

A Soproni Múzeum is csatlakozott az „Europeana 1989” elnevezésű projekthez, amely arra ösztönzi az európai embereket, hogy osszák meg tapasztalataikat, történeteiket, illetve képi és tárgyi emlékeiket a vasfüggöny leomlásának idejéből.

A május 30-31-i soproni gyűjtőnapokra 1989-ből származó fotókat, hangfelvételeket, videókat, röplapokat, leveleket – vagy bármilyen más emléktárgyat várunk, hogy ezekről digitális másolat készülhessen az utókor számára.

Az idén 25 éve az Európa képét jelentősen megváltoztató forradalmi eseményeknek kíván emléket állítani az Europeana 1989, az Europeana egyik projektje, amelynek célja, hogy egy egyedülálló, mindenki számára hozzáférhető archívumot hozzon létre az 1989-es változásokról, amely személyes történetekből, fényképekből, videókból és hangfelvételekből áll. Bárki hozzájárulhat ehhez a gyűjteményhez a saját emlékeivel, akár a különböző, részt vevő országokban megrendezett gyűjtőnapokon, akár a projekt weboldalán (www.europeana1989.eu) keresztül.

A 2012-ben kezdeményezett projekt során eddig több országban is rendeztek gyűjtőnapokat, amelyekre sokan elhozták fotóikat és emléktárgyaikat, hogy azok digitalizálva bekerüljenek az Europeana 1989 gyűjteményébe. 2013-ban az Europeana 1989 Lengyelországban, a balti államokban és a Cseh Köztársaságban folytatott gyűjtési kampányt, amelyek során több mint 6000, 1989-hez kapcsolódó tárgyat és személyes emléket sikerült összegyűjteni és digitalizálni.

Soproni Múzeum Soproni Múzeum Soproni Múzeum
Soproni Múzeum Soproni Múzeum Soproni Múzeum

Most Magyarországon folytatódik a gyűjtőnapok sorozata. Elsőként 2014. május 23-24.-én Szegeden, majd május 30-31.-én Sopronban a Fő téren kerül sor gyűjtőnapokra, mindkét helyszínen 10-18 óráig. Budapesten zárulnak a magyarországi gyüjtőnapok az OSA Archívumban, mely az Europeana 1989 magyarországi projektvezetője.

Hogyan lehet részt venni a gyűjtőnapokon?

A rendezők szívesen látnak mindenkit, aki szeretné az 1989-ből származó emlékeit elhozni az Europeana gyűjtőnapokra. Ezek lehetnek fotók, hangfelvételek, videók, röplapok, levelek – vagy bármilyen más emléktárgy. A projekt szervezői gondoskodnak arról, hogy az említett gyűjtőhelyszíneken digitális másolatok készüljenek ezekről az utókor számára. Az eredeti tárgyak természetesen megmaradnak az eredeti tulajdonosoknál. A személyes történetek és emlékek érdekesek igazán számunkra”

Harry Verwayen, az Europena igazgatóhelyettese a projekt budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte, nem új történelemkönyvekre van szükség, hanem az emberek ezreinek személyes naplóiból, történeteiből, fotóiból és tárgyaiból összeálló gyűjteményre, amely képes arra hogy a jövő generációinak is bemutassa a huszonöt évvel ezelőtt történteket.

Személyes történetek 89-ről és a Páneurópai Piknikről

1989. augusztus 19-én Sopronpusztán szervezték meg a páneurópai pikniket, ami alatt több mint 600 kelet-német állampolgár szökött nyugatra kihasználva az osztrák határ átmeneti megnyitását. Három héttel később a magyar kormány a többi kelet-német menekültnek is lehetővé tette az ország elhagyását, amivel a demokratizálódó Magyarország hatalmas nemzetközi elismerést vívott ki.

Most, 25 évvel később – függetlenül attól, mit gondolunk akkori részvételünkről, illetve hogyan emlékszünk rá – elsődleges feladatunk, hogy megőrizzük e történelmi eseményekkel kapcsolatos személyes tárgyi emlékeinket, történeteinket, és ezeket megosszuk a világgal.

 – Az évfordulókon, augusztus 19-én nagyszabású ünnepségeket szerveznek, ugyanakkor a hétköznapi emberek számára ez nem vált fontos eseménnyé – mondta el a program Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója. – A hivatalos, politikai jellegű történetek mellől hiányoznak a személyes szálak, azok az emlékek, amelyeket az itt élők őriznek erről a történelmi időszakról. Számunkra azért is fontos, hogy részt vehetünk a projektben, mert az 1989-es Páneurópai Piknik emblematikus eseménye Sopronnak. Épít rá a turizmus és a városstratégiában is kiemelt helyet foglal el – tette hozzá az igazgató. 

Az Europeana 1989 projekt

2014-ben ünnepli a világ a rendkívüli 1989-es év 25. évfordulóját, amikor falak omlottak le és Európa népei újra szabaddá váltak. Az Europeana 1989 projekt (www.europeana1989.eu) arra ösztönzi az embereket, hogy küldjék el történeteiket, képeiket, videóikat és hangfelvételeiket 1989-ről. A projekt célja egy átfogó archívum létrehozása, amelyet a mostani és jövőbeni generációk tanulásra, kutatásra, vagy akár a személyes érdeklődéstől vezérelve böngészésre használhatnak. Az Europeana 1989 tizenegy partnerintézmény, valamint a Historypin és az Europeana együttműködésével jött létre.

Europeana   OSA