Kötet Kánya Kálmánról

Kötet Kánya Kálmánról

Átfogó történelmi munka jelent meg a Sopronban született későbbi külügyminiszter Kánya Kálmánról. A szerző, Tóth Imre célja az volt, hogy az életrajzi elemek és a velük egybefonódó külpolitikai események megismerése mellett az olvasó bepillanthasson a korabeli társadalmi és politikai élet világába, a diplomácia zárt, kívülről sokszor ragyogónak tűnő kulisszái mögé.

Kánya Kálmán a két háború közötti magyar külpolitika egyik legfontosabb szereplője, 1933–1938 között pedig hivatalos irányítója volt. Személyét és működését – többek között – az teszi különlegessé, hogy a külügyminiszteri posztnak és feladatkörnek új értelmezést igyekezett adni. Elődeihez képest aktív és koncepciózus politikát folytatott, elképzeléseit nem ritkán miniszterelnökeivel szemben is érvényre juttatta. 
Tevékenységével és főleg modorával számos tisztelőt és ugyancsak számos ellenfelet szerzett magának. Mint az egykori birodalmi külügyi intézményrendszer részese, még kortársainál is nehezebben volt képes elfogadni Magyarország első világháború utáni súlyos presztízsveszteségét. A magyar külügyminisztérium vezértitkáraként, majd berlini követként, és miniszterként is az ország, és a régi diplomácia tekintélyének visszaállításán, illetve megőrzésén dolgozott. Élete végén a Bethlen-csoporttal tartott kapcsolatot, haláláig megőrizve a renoméját. Kánya igazán csillogó tehetségű, színes egyéniség volt. Ez, és életpályájának fordulatai bizonyosan élvezetes olvasmányt kínálnak az érdeklődőknek.

A kötet szerzőjének célja az volt, hogy az életrajzi elemek és a velük egybefonódó külpolitikai események megismerése mellett az Olvasó bepillanthasson a korabeli társadalmi és politikai élet világába, a diplomácia zárt, kívülről sokszor ragyogónak tűnő kulisszái mögé. „Minthogy Ön már régóta nem mond nekem semmi politikailag érdemlegeset, mondjon hát legalább valami vidámat” – vetette oda egyszer könyvünk hőse külföldi tárgyalópartnerének. Bízunk benne, hogy a könyv történetileg érdemlegeset, egyúttal szórakoztatót, néha még valami vidámat is mond mindazoknak, akik kézbe veszik.