„Szabadságra ítélve” Sopron -1956

„Szabadságra ítélve” Sopron -1956

Az 1950-es évek totális diktatúrája egységesen üzent hadat a magyar társadalom minden rétegének, mégis mindenkinek megvan a saját „ötvenhatja”. A Soproni Múzeum pénteken nyíló „Szabadságra ítélve” Sopron forradalma – 1956 című emlékkiállítása azokat az összefonódó és szétváló utakat mutatja be, amelyeket a soproni lakosság, a diákok és a hatalom képviselői jártak be 1956 forró őszén.

A Soproni Múzeum emlékkiállításának különlegessége, hogy személyes élménnyé teszi az ’56-os soproni eseményeket:  – A látogatók életutakat járhatnak be a kiállítótérben, és egyéni döntéseik alapján választhatnak, ölthetnek magukra sorsokat a „Szabadságra ítélve” kiállításban – emeli ki  Dr. Tóth Imre történész,  a kiállítás rendezője.
A tárlat támaszkodik a modern információhordozó eszközökre és a multimédiás megjelenésre, de interaktivitását az adja, hogy a látogató maga fedezheti fel, milyen döntési helyzetbe kerültek ’56 októberének és novemberének részesei. Megmaradtak-e puszta szemlélőnek, vagy aktív szereplőivé, közreműködőivé  váltak-e az eseményeknek.

1956 szervezésében főszerepet játszott a fiatalság. Sopron az  elsők között csatlakozott a magyar ifjúság követeléseihez, irányította, szervezte a forradalom eseményeit, segédkezett a közellátásban, gyakorolta a megbénult közigazgatás funkcióit, részt vett a határon túlról érkező segélyek fogadásában és elosztásában. A hallgatói tiltakozásokat azonban a soproniak szimpátiája kísérte, az itt élők maguk is kifejezték akaratukat, és ezt a közös akaratot a karhatalom is tiszteletben tartotta.

A tárlat egyik fő célja ennek az együttműködésnek a bemutatása, utalással arra is, hogy hova vezetett volna, ha ez az érdekközösség nem jött volna létre. A város határmenti fekvéséből adódó sajátosságokat is szemléltető kiállítás szándékunk szerint érzékletesen mutatja be a magyar fiatalok szabadságvágyát annak a korosztálynak, akik számára a szabadság, a demokrácia ma már magától értetődő alapjog.

„Szabadságra ítélve” Sopron forradalma – 1956 című emlékkiállítás megnyitója
Időpont: 2016. október 21., péntek 16 óra
Helyszín: Festőterem, Sopron, Petőfi tér 8.
A kiállítást megnyitja: Firtl Mátyás Sopron és környéke országgyűlési képviselője
A kiállítás megtekinthető 2016. október 22-től 2017. január 8-ig, hétfő kivételével naponta, 10-18 óráig.
A belépés díjtalan.

 

Soproni Múzeum

Illusztráció:
A szovjet hősi emlékmű ledöntése 1956. október 26. (Soproni Múzeum)
Széchenyi tér 1956. november (Soproni Múzeum)