Mesterségünk címere: MÚZEUM

Mesterségünk címere: MÚZEUM

Folytatódik sorozatunk, melyben a múzeum munkájába nyújtunk bepillantást hetente megjelenő rövid bejegyzéseinkben. Ma a művészettörténész munkájáról lesz szó.

A történelem minden korszakában – az ókortól a jelenkorig – az emberek különböző célból alkottak különleges és egyedi tárgyakat, épületeket és festettek képeket. Ezeket összefoglaló néven műalkotásnak vagy műtárgynak nevezzük.
A művészettörténet a műalkotásokat különböző csoportokba osztja. Megkülönböztet képzőművészeti alkotásokat (pl. festmény, rajz, szobor, fotó) iparművészeti tárgyakat (értékes és díszes használati eszközök, bútorok, kerámiák stb.) és építészeti alkotásokat is. A művészettörténész feladata sokrétű. Minden érdekli, ami a műalkotások megismeréséhez, megértéséhez közelebb visz. Legfontosabb kérdések, amikre választ keres: Mikor és milyen célból készült a mű? Ki alkotta? Mit ábrázol? Mi lehet a mondanivalója? A művészettörténész számára fontos, hogy megállapítsa a műalkotás stílusát is. A stílus a mű egyedi jellemvonása, kifejezésmódja. A történelmi korokon keresztül különböző stílusok alakultak ki a művészetben és jellemeztek egy-egy időszakot, pl. a román, gótikus, reneszánsz vagy barokk stílus. De saját, önálló stílus jellemzi az egyes művészeket is. A művészettörténész foglalkozhat ezeknek a stílusoknak a változásaival, jellegzetességeivel is. A stílus és a mondanivaló minősége együttesen adja a műalkotás művészi értékét. A művészettörténész a művészi értékkel bíró alkotások mellett olyan iparművészeti tárgyakat is gyűjt a múzeum számára, melyek kiemelkedő kézműves munkának számítanak vagy régiségértékük jelentős.

Forrás: A pincétől a padlásig a múzeumban. Felfedezőúton a Soproni Múzeumban Pindurral. Szerk.: Kiss Melinda – Kuslics Katalin – Takács-Iváncsics Zsuzsanna. Sopron, 2011. 3.