Könyvespolcra ajánljuk!

Könyvespolcra ajánljuk!

A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata kiadásában látott napvilágot munkatársunk, Csiszár Attila néprajzkutató könyve, amely a Rábaköz parasztságának 18–19. századi anyagi kultúráját tárja elénk.

A Rábaköz hazánk néprajzi tájai közül viszonylag jól kutatott terület, azonban vannak még fehér foltok, amelyek mindeddig nem kerültek a néprajztudomány művelőinek látóterébe. Ezek közé tartozik a parasztság, és a hasonló színvonalon élő kuriális nemesek tárgyi világa, építményei, bútorai és más használati tárgyai. A téma kutatása több mint másfél évtizede kezdődött a levéltári források, végrendeletek, hagyatéki leltárak, kárvallások módszeres feltárásával. A közel százdoboznyi iratanyag rengeteg információt őrzött meg elődeink mindennapi életének és ünnepeinek tárgyairól. Olyan anyag került ezzel feltárásra, amelynek sokszor a puszta értelmezése is nyelvészeti kutatást igényelt. Az idők folyamán ugyanis számos tárgy a nevével együtt feledésbe merült. Az etnográfus is csodálkozva áll néha, és nem érti, mi lehetett 150-200 évvel ez előtt a rása szoknya, az istiblis hordó, a vizes vatalaj, vagy miképpen kerülhetett 1789-ben az osli Tapolczai Ferenc halála után a leltározott hagyatékba teveszőr purucz, azaz mellény. A kutatómunka és a feldolgozás során természetesen mindezekre fény derült. A vagyonleltárakba a hagyaték részeként az elhunyt mesteremberek, kádárok, kovácsok, fazekasok műhelyét is felvették. A kötetben szereplő „mesterséghez való szerszámok” némelyike a soproni Lenck-villa állandó kiállításáról is ismerős lehet az olvasónak.
A hetvennél több színes, többségében múzeumi tárgyakról készített fotóval illusztrált könyvet az érdeklődők Sopronban a Cédrus Könyvkereskedés és Antikváriumban vásárolhatják meg.

Csiszár Attila: A Rábaköz parasztságának anyagi kultúrája (18-19. Század)