Lerepült a sas a Tűztoronyról!

Lerepült a sas a Tűztoronyról!

A szél levitte a sast a várostoronyról! Ne ijedjünk meg, nem 2021-ben, hanem 1702. február 14-én. Több mint 300 éve!

„Olyan erős szélvihar támadt (…) délután úgy egy körül, (hogy) a mi várostornyunkról a fejet a kettős sassal együtt letépte, a vasrudat is, úgy, hogy éppen csak függve maradt egy rézlemezen. Ezt 17-én délután négykor levette és ismét feltette 1702. novemberében (…) Vagini, a kéményseprőmester. A margón a következő széljegyzet: Nota bene. (Jól jegyezd meg!) A sast egészen újonnan aranyozták. A sas egyik oldalára a kardot, másik oldalára a jogart szerelték föl. A felső részt is a harangoktól fölfelé, a fát belül egészen újra készítették és rézzel ismét befedték, ami a városnak sok pénzébe került.” (Schuster krónika: Természeti csapások I.)

A kétfejű sas, mint címerállat II. Ferdinánd király és Eleonóra királyné ajándéka volt az 1622. évi országgyűlés és a királyné koronázásának emlékére. A vasból készült sast a torony tetejére csak bő fél évszázaddal később, a nagy tűzvész után, 1681. szeptember 12-én helyezték fel, és november 15-én, I. Lipót császár névnapján tartották a toronyavató ünnepséget.

A Tűztoronyban a sas alatti gömbben és a sas mellén több időkapszulát is elhelyeztek az idők során. Egy 1786-ből származó írást, melynek egyik oldalán latin nyelven az uralkodó, illetve a városi tisztviselők neve volt olvasható. A másik oldalán a gót betűs, német nyelvű szöveg arról tudósít, mibe került akkor a bor és a gabona. A dokumentum mellett egy bronzból készült XVII. századi, kisméretű kettős kereszt melldísz is helyet kapott. A csúcsdísz 1969-es felújításakor a sas mellén található L betűbe egy papiros került, amelyen Dávid Ferenc művészettörténész összefoglalta az elvégzett felújításokat. (Az L betű Lipót császárra utal). Belekerült továbbá egy gyalult falemez is az ácsok, asztalosok, bádogosok neveivel, akik az akkori munkálatok részesei voltak. A torony tetejére ebben az évben került fel a sas másolata, s az eredeti a Tűztorony első emeletén pihen.

Legutóbb 2012. július 9-én, a Tűztorony renoválásakor került le a torony tetejéről a kétfejű sasmadár, melybe valamennyi tárgyat visszatették és újabb emlékekkel is gazdagították az időkapszula tartalmát. „Visszarepítették” hamar, s onnan figyel, őrzi a várost, ahogy régen a toronyőrök tették…