Gyászhír

Gyászhír

Életének 94. évében elhunyt Dr. Domonkos Ottó néprajzkutató, a Soproni Múzeum nyugalmazott igazgatója, Sopron város díszpolgára.

Domonkos Ottó 1928-ban született. Az ELTE BTK-n végzett tanulmányait követően 1952-ben a soproni Liszt Ferenc Múzeumban a néprajzi gyűjtemény muzeológusa lett. 1963-ban vette át a múzeum vezetését és egészen 1989-ig, nyugállományba vonulásáig volt az intézmény igazgatója. Nyugdíjba vonulását követően, egészen a közelmúltig folytatta tudományos munkásságát, szakmai tanácsaival segítette a múzeum és kollégái munkáját. 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 1992-ben elnyerte a néprajztudomány doktora címet. Munkásságáért Sopron városától Pro Urbe Sopron díjat (1990), majd díszpolgári címet (2003) kapott. Tudományos életművét önálló kötetek, tanulmányok, állandó és időszaki kiállítások egész sora alkotja.