Magyar Festészet Napja

Magyar Festészet Napja

Ifj. Storno Ferenc: Sopron rekonstruált látképe 1700

A nagyméretű Sopron látképet, mely a város középkori falakkal körülvett állapotát ábrázolja, ifj. Storno Ferenc festette 1907-ben édesapja kívánságára. Ifjabb Storno kedvelt témái közé tartozott lakóhelyének múltja, az egykori Sopron ábrázolása. A város egy-egy részletét többször is megfestette, a múlt megidézéséhez sokszor fantáziáját és édesapja korai városábrázolásait használta fel. A festmény késő őszi pompájában láttatja Sopront, Stornoék szerint ez az a komor színvilág, amely leginkább visszatükrözi a város hangulatát. A madártávlati képet régi metszetek és részletrajzok alapján festette, a háttérben a Fertő tó és Kőszeg hegyei is látszanak. A festmény hátoldalán hosszas német nyelvű leírás olvasható.

binary comment