Maderspach-könyvbemutató

Maderspach-könyvbemutató

Október elején a Központi Bányászati Múzeum adott otthont Maderspach Kinga: Egy Zsil-völgyi földesúr Maderspach Viktor című könyv nagy sikerű bemutatójának.

Sokan voltak kíváncsiak a nyugat-magyarországi harcokhoz is kötődő Maderspach Viktor életét bemutató kötetre, a múzeum előadóterme teljesen megtelt. A bevezetőben a hely szellemének megfelelően szó esett a Maderspach család bányász mivoltáról, s az ennek a szakmának megfelelő kemény, dolgos, elszánt hozzáállásról. A beszélgetés során kiderült, hogy a kötet Maderspach Viktort, az embert, a természet szerető földesurat, a vadászt, a mérnököt mutatja be és csak másodsorban a vitéz katonát. Ez utóbbi tevékenységére egyébként is csak kényszerűségből, a háború kapcsán került sor. Akkor viszont, mint kiváló hazafi, elszánt, képzett és jó katona harcolt hazájáért. Tette mindezt kifogástalan becsülettel, sőt bátran kijelenhetjük lovagiasan.

A könyv csak az erdélyi harcokról és már civilként történő meneküléséről szól, a számunkra ismertebb nyugat-magyarországi harcokról valójában említés is alig történik. Viszont megállapíthatjuk, hogy ezekben a jelen könyvben hitelesen bemutatott jellemének megfelelően becsülettel és lovagiasan küzdött. Semmilyen kegyetlenkedést, erkölcstelen cselekményt nem követett el, s nem véletlen, hogy még a szocialista történetírók elfogulatlansággal nem vádolható írásaiban sem találkozunk nevével fehérterroristák közt.

Maderspach Viktor kiváló író is volt, s a könyv második fejezetében néhány novelláján keresztül ismerhetjük meg szűkebb Hunyad megyei hazáját, illetve néhány róla írt érdekfeszítő novella teszi teljessé bemutatását.

A beszélgetés közben sor került Maderspach Kinga korábbi, Időhidak c. kötetének bemutatására is, melyből többet megtudhatunk a család másik híres tagjáról, Maderspach Károlyról, Viktor nagyapjáról és család történetének kezdeteiről is. A bemutató hosszan tartó dedikálással zárult.