Szent András ünnepe 

Szent András ünnepe 

Szent András apostol (Szent Péter bátyja) napja az advent, illetve az egyházi év kezdetére esik. A decemberi, téli napforduló környéki ünnepekhez jellemzően bűbájossághoz, illetve szerelmi praktikákhoz kapcsolódó népszokások kötődnek. A fiatalok ilyenkor különböző műveletekkel (böjtölés, pogácsasütés, imádság) akarják megtudni a sorstól, hogyan alakul életük a jövő évben és megtalálják-e szívük választottját. A pogány hitvilághoz kapcsolódó hiedelmek a kereszténység elterjedésével már a különböző szentek napjához kapcsolódtak, és az ő közbenjárásukat kérték.

Szent Andrást általában X alakú kereszttel ábrázolják (ilyen alakú keresztre feszítették), halászruhában. A hajósok, halászok, jegyesek, kötélverők és üvegesek védőszentje.

Hidegség, Szent András-templom belseje, 15. sz. Csiszár Attila felvétele, 2021

 A néphit szerint a köhögős gyermekeken segített, ha átölelték a szobrát. A hozzá kapcsolódó, párválasztásra vonatkozó hiedelmek közül az 1970-es években Újkéren és környékén az alábbiakat ismerték: aki András napján koporsót lát, nem fog házasságot kötni. Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján. Este háromszor átlépték az ágylábat és ezt mondták: „Ágyláb léplek, Szent András kérlek, mondd meg nekem kegyesen, ki lesz az én jegyesem?”

Nagylózson és környékén a közelmúltban is ismertek voltak az ünnephez kapcsolódó, jövendőbelit ábrázoló szokások: a lányos házaknál három András-napi pogácsát sütöttek, mindegyikben egy-egy férfinévvel. A pogácsákat kitették a küszöbre: amelyik utolsónak maradt, abban találták meg a jövendőbelijük nevét. A neveket egyes vidékeken gombócokba főzték: amelyik gombóc először feljött a forrásban lévő vízből, az abban lévő név lett a lány jövendőbelije. A legények tizenhárom cédulát írtak leánynevekkel: Luca napjáig (december 13.) egyenként eldobálták azokat, és az utolsónak megmaradt cetlin volt a menyasszonyuk neve.

Fertőendréden a közelmúltig élt az ólomöntés szokása: egy darabka ólmot kanálban tűz fölött megolvasztottak és kulcs karikáján át hideg vízbe öntötték. Amit a megdermedt ólom ábrázolt, ahhoz kapcsolódó lesz a lány jövendőbelijének foglalkozása.

Szent András napja volt a disznóölés kezdete is. Időjáráshoz kapcsolódó hiedelmei: András napi hó a vetésnek nem jó. Fehér András – rossz év; víg András – víg év. András napján tilos volt fonni, mert a néphit szerint aki ilyenkor fon, tűz üt ki a házában.

Kiemelt kép: Szent András a fertőszentmiklósi takácsok céhzászlóján (19. sz. eleje), Deim Péter felvétele 2002. Lenck-villa, Soproni Múzeum

Ifj. Nemes András néprajzkutató