„Az ember szavaival oktat, tetteivel nevel”

„Az ember szavaival oktat, tetteivel nevel”

Nikolics-emléknapot tartottak november végén a soproni gyógyszerészek, akik hosszú évek óta támogatják nagylelkű pénzadományaikkal a Soproni Múzeum Alapítványt. Megkoszorúzták a Patikamúzeum falán a professzor emléktábláját és a megemlékezésen dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz a következő sorokkal idézte a múltat, méltatta a professzor nagyságát és a gyógyszerész szakma példamutató összefogását:

„Professzor Nikolics Károlyra emlékezünk a soproni Patikamúzeum falán elhelyezett emléktáblája előtt, mely halálának 4. évfordulóján, 2004. szeptember 17-én került elhelyezésre. Az emléktábla, mely hűen tükrözi egyéniségét, Kutas László szobrászművész alkotása.

Az emléktábla annak a háznak a falát díszíti, amelyre egykoron Nikolics professzor szervezésében Gensel János Ádám emléktáblája is került. A Gensel család tulajdonában volt a Patikaház, idősebb majd ifjabb Gensel Kornél működtette itt a Fekete Elefánt Gyógyszertárat és ők építtették át és változtatták meg lábasház formáját.

Nikolics Károlynak nagyon fontos volt a tudomány, a hagyományőrzés, a gyógyszerészet és a régmúlt kutatása. Ezért is kezdeményezte és majd’ 1 év munkájával meg is valósította az ország első Patikamúzeumát, itt ebben az épületben, mely 1968-ban került átadásra.

Ezen alkalommal jött létre az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya is, mely aztán az ország más területein is segítette a patikamúzeumok létrejöttét és a gyógyszerészet múltjának kutatását. Ezen kutatások kapcsán vált ismertté, hogy ide, ezen falak közé az Ákosházy Sárkány-házból (mai Storno-ház) költözött át a Fekete Elefánt, és hogy Sopron város első gyógyszerésze vélhetően Karl Lőrincz volt, aki Ákosházy Sárkány Antaltól bérelte a helyiséget, melynek mennyezetén ma is kék csillagos égboltot látunk felfestve, amely az egykori alkimista műhelyek emlékét idézi. Mindezt Domonkos Ottó kutatásaiból tudjuk, aki szoros kapcsolatot ápolt Nikolics Károllyal. Egy ember, aki összeköt – ha röviden akarnánk megfogalmazni Nikolics professzor emberi nagyságát. Mindenkivel szót értett és minden kapcsolatát az értékteremtés jellemezte. Azt is együtt kutatták ki és jelentették meg, hogy lett a Fekete Elefánt Gyógyszertárból Fehér Angyal: a közelben működött egy másik gyógyszertár is a Templom utca 2-ben, az Eszterházy Palotában, a Fehér Angyal. Gensel Kornél halála után sem az özvegy, sem Gensel János Ádám, aki neves orvosmeteorológus volt, a terület főorvosa, nem tudta tovább működtetni a Fekete Elefántot, így az összeolvadt a Fehér Angyallal és itt a Fő tér 2-ben működött tovább.

1968-ban értékes patikai műkincsek kerültek ezen falak közé. Az egyik festmény éppen Gensel János Ádámot ábrázolja, aminek felújítását egy csornai kolléganőnk, dr. Frank Judit finanszírozta. Gensel János Ádámról korábban utca volt elnevezve, a mai Lenkey utca, amely az 1940-es években a német hangzású nevek törlésének tévesen lett áldozata. Nikolics professzor hiába próbálta visszaállítani az elnevezését, nem sikerült. Ezután került 1991-ben az emléktábla e ház Kecske-templom felőli oldalára.

A Patikamúzeum értékeinek gondozásában azóta mi, soproni gyógyszerészek folyamatosan részt veszünk. Elindítottuk a „Fogadj örökbe egy patikai műtárgyat!” programot. Patika napi koncert bevételt a Múzeum felújítására ajánlottunk fel. Múzeumok Éjszakáján magunk tartottunk tárlatvezetést és fizettük a teremőr bérét, amikor arra a fenntartónak, a Városi Múzeumnak nem volt anyagi lehetősége. Restauráltattunk szintén egy jótékonysági koncert bevételéből egy 1880-as évekből származó jogszabálygyűjteményt. Általam megvalósult Szent Damján portréjának felújítása, melyet Gyarmati András festő, restaurátor végzett el nagy gonddal, mely Dorffmeister István alkotásának tulajdonítanak, aki az 1700-as években főleg Magyarországon alkotó osztrák festőművész volt és amely festmény Szent Kozma ábrázolásával együtt az Oroszlán Gyógyszertár tulajdonában volt és onnan került ezen múzeum falai közé.

A történeti értékek gondozása mellett Nikolics professzor 9 könyvet írt és kb. 140 publikációja jelent meg. Szeretett városa, Sopron is megbecsülte, tudományos díjai mellett megkapta a város legnagyobb elismeréseit is, Király Jenő-díjas, Pro Urbe díjas és a város díszpolgára volt.

Emlékét őrizzük és erőnkkel, tehetségünkkel gondozzuk!”

Dr. Kárpátiné Dr. Gangl Teréz
vezető gyógyszerész
Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron