Húsvét ünnepe

Húsvét ünnepe

Néhány évtizeddel ez előtt némi szerencsével még környékünkön is fellelhetők voltak azok az archaikus népi imák, amelyek központi témája Krisztus megfogatása és kereszthalála volt. Ezek a szövegek a családi esti áhítat részei voltak. Ma már ismert az egyház negatív viszonyulása a teológiai szempontból erősen vitatható „apokrif” szövegekhez, amelyek egyházi közreműködés nélkül ígérnek bűnbocsánatot. Nem csoda hát, hogy a tiltás következtében idővel kihullottak a szokásos esti imafüzérből. A néhány idős asszony szájából, akik emlékezetük mélyén még őrizték ezeket, elemi erővel szóltak újra a nagyheti szenvedéstörténet megrendítő szavai:

„Én lefekszem én ágyamba,
Mint a testem koporsóba,
Három angyal áll mellettem,
Eggyik őriz, a másik vigyáz,
Harmadik a szegíny lelkemet várja.
Szól a kakas éjféltájba.
Máriát kiáltotta: Kelj föl Mária!
Szent fiadat megfogták,
Viszik a magas kálváriára!
Szent oldalát általfurák,
Piros vére lecsordulá,
Az angyalok fölszedték,
Iliom közé takarták,
Krisztus urunk elébe tették.
Krisztus urunk azt mondta,
Aki ezt az imádságot este-reggel elmondja,
Hét halálos büne megbocsáttatik. Ámen”

(Cserpes Gézáné, sz. Tobler Erzsébet, Kapuvár, 1995. Gyűjtő: Csiszár A.)

Illusztráció: Kálvária jelenet a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Soproni Múzeum Néprajzi Gyűjteménye (Deim Péter felvétele)